header 4

BELÉPÉSI NYILATKOZAT!

Alulírott, kérem tagfelvételemet a Hungária Vizsla Clubba.  A tagsággal járó kötelezettséget vállalom, a HVC alapszabályának mellékletét képező tenyésztési programmal egyetértek, annak megvalósítását támogatom, illetve ennek érdekében kívánok tevékenyen részt vállalni.

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail:

Tagságom státusaként a következőt jelölöm meg:
Szimpatizáns (támogató)     Minimális támogatói díj:(6000 Ft/év),
Tenyésztő                              Tagdíj: (6000 Ft/év).

A tagság kezdeményezése a Belépési  Nyilatkozat kitöltött és aláírt nyomtatványnak a Hungária Vizsla Clubhoz történő postai vagy elektronikus elküldésével kezdődik.  A belépést kezdeményezőt a Nyilatkozata beérkezéséről a HVC 8 napon belül értesíti. Tájékoztatja, hogy nincs kizáró akadálya a tagságának. Az értesítés után a tag 3 napon belül Regisztrálhat a "Tagjainknak" felületen. A regisztrálás elfogadása az első tagdíj beérkezése utáni napon történik meg. A már korábban regisztrált tagok a tárgyévi tagdíj befizetését minden év március 31.-ig kötelesek banki, átutalással a 1070 0031 - 4488 7001 - 5110 0005 számú HVC bankszámla számra teljesíteni.

Tájékoztatunk, hogy a befizetett tagdíj a vizslás rendezvények fedezetét szolgálják, a klub tisztségviselői anyagi juttatás nélkül, a vizslázás iránti elkötelezettségből vállalják a koordinátori teendőket.

Kérünk, rövid tájékoztatást az alábbiakról:

  1. Szimpatizáns: Amennyiben már van vizslád kérjük küldd el a származási lapjának (törzskönyvének) másolatát hozzánk. Ha kutyád tenyészminősítéssel rendelkezik, küld el azokat a dokumentumokat, amelyek ezt igazolják és egy képet hozzá a vizsláról.
  2. Tenyésztő: Ha tenyészted a vizslát és van kennelneve a tenyészállomásodnak, írj rövid ismertetőt róla. A kennel híradóban megjelenő kutyádidról küldj fényképet és az eddigi eredményeiről dokumentumokat.Kenneled adatait a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kezeljük.
  3. Vállalsz-e vizslázással kapcsolatos szakmai, szervezési koordinátori feladatot a körzetedben, országodban és milyen szakterületen? Pl.: szervezés, genetika, egészségügy, kiképzés, fajtatörténet stb.

A kérdésekre adandó válaszok önkéntesek, azokat bizalmasan kezeljük, a küldött tenyésztési adatokat csak a tenyésztési adatbázisban való regisztrálásra használjuk, személyes adataid csak a HVC tagnyilvántartásában szerepelnek.

Kelt: …………………………………….                                       

                                                                           ................................................                                                                                                                                                    
                                                                                            aláírás