header 4

A MEOESZ honlapján Korózs András úr, elnök tett közzé egy nyílt levelet, amelyet Magyar Zoltán országgyűlési képviselő úrnak címzett. A MEOESZ és a képviselő pengeváltásaiban nem kívánok részt venni, de a levélben előkelő első helyen  "Tény"- ként közöltekkel kapcsolatban, megszólíttattunk, ezért más szemszögből látva a helyzetet, a Hungária Vizsla Club képviseletében alábbiakról tájékoztatom a vizslás társadalmat:

 1. Bár az elnök úr a képviselő urat azzal vádolja, hogy nem tájékozódott kellően a Hungária Vizsla Club ( HVC) aggályainak valóságtartalmáról. Az a helyzet, hogy a képviselő úr pontosan tájékozódott, de ugyanezt az elnök úr elmulasztotta. Ha nem tette volna akkor tudná, hogy a a HVC csak egyszer nyújtotta be pályázatát 1999. decemberében, a 64/1998(XII.31)FVM rendeletnek mindenben megfelelően, majd módosította a korábbi pályázatot a 98/2013(X.24)VM rendelet előírásai szerint.
 2. Senki nem állította, hogy a HVC elismert tenyésztő szervezet, azt állítjuk, hogy 15 éve nincs elismert tenyésztő szervezete a magyarvizsla tenyésztőknek. Most sincs! Gondolom azzal egyetért velem elnök úr is, hogy a megbízásos származási lap kiállítás nem azonos a határozattal kiadott tenyésztőszervezeti elismeréssel.
 3. Akkor a valós tényekről: A többször változó hatóságok az eltelt 15 év alatt 4 alkalommal hoztak törvénytelen elutasító határozatokat a HVC pályázatával kapcsolatban. Közben kétszer adtak ki, szintén a törvényi előírásokat megszegve tenyésztői elismerést harmadik félnek.
  Első esetben a MEOE Magyarvizsla Szakosztályának 2000. szeptemberében, amely még be sem volt jegyezve a bíróságon önálló egyesületként, ami alapfeltétel volt a pályázat befogadásához, ezt a hatóság később saját hatáskörben visszavonta. Másodszor a Magyar Vizslások Országos Közhasznú Egyesületének, amelynek a pályázatában az OMVK szakértői véleménye súlyos hiányosságokat talált. Ez nem zavarta a hatóságot, mert nem köteles figyelembe venni a szakértői vélemyényt. A Fővárosi Bíróság viszont megállapította, hogy az elismerés törvénybe ütköző volt, és hatályon kívül helyezte azt. 
 4. Tudnia kellene az Elnök úrnak, hogy a közigazgatási ügyekben a bíróság csak a törvénysértést állapítja meg, hatáskör elvonás tilalma miatt nem hozhat a hatóság helyett érdemi döntést az elismerésben, csak hatályon kívül helyezi a törvénybe ütköző határozatot.
  Az a magyar közigazgatás szégyene, hogy egy ügyet, két nemzeti kinccsé nyilvánított magyar vadászkutya ügyében, a hatóság az ezt előíró rendelet hatálya alatt nem tudott egyetlen törvényes határozatot sem hozni. Csak megjegyzésként,  az előírt határidő 4 hónap(korábban 6 hónap volt), tehát nem 13 év!!
 5. Most ott tartunk, hogy a hatóság pervesztessége miatt a  Kúriához benyújtott panaszát a legfelsőbb fórum is elutasította, helyben hagyva a Fővárosi Bíróság ítéletét, megállapítva hogy a HVC kérelmének elutasítása alaptalan indokokra épült.
 6. Tény, hogy csak a magyarvizsláknak nem volt 13 évig, a 64/1998(XII.31)FVM rendelet hatálya alatt elismert tenyésztő szervezete, minden más fajta rendelkezett elismert tenyésztő szervezettel. Tény, hogy ezalatt a 13 év alatt a MEOE a vonatkozó törvényekkel dacolva több ezer származási lapot bocsátott ki, melyből jelentős anyagi haszna származott.
 7. A hatóság belátta, főleg a Kúria ítélete után, hogy a 64/1998(XII.31)FVM rendelet alapján nem lehet a HVC pályázatát elutasítani. Két lehetőség adódott: vagy hatályon kívül helyezik a jogszabályt, vagy módosítják. A módosítás mellett döntött a miniszter, és kiadta az új 98/2013(X.24) VM számú ebrendeletet. Ez a rendelet olyan kötelezettséget ír elő a pályázónak, amelyet csak elismert tenyésztő szervezet tud teljesíteni, több ponton ellentétes az 1993. évi CXIV. törvényben (Átv) foglaltakkal. A Tény, hogy ez a rendelet tette lehetővé hogy a MESZ helyett a MEOESZ lehet a kutyatenyésztő és más kutyás egyesületek gyűjtőszervezete, szövetsége.
 8. Tény, hogy ennek a szövetségnek a HVC a tagja, mint fajtaklub. Tény, hogy a jelenlegi helyzetben a MEOESZ anyagi szempontból kedvezményezett, mert az alacsony ráfordítást igénylő tevékenységet a Származási lapot, jelentős díj ellenében bocsátja a tenyésztők rendelkezésére (5500Ft/db tagoknak, 11000FT/db nem tagoknak, miközben a teljesítményvizsgálatokat hasonló bevétel mellett többszörös ráfordítást igénylő munkát a fajtaklubokra hárították. Ennek a státusnak a megtartása a szövetségnek anyagi érdekeltsége ezért érdekelt, hogy a bevételi forrását megtartsa.
 9. Tény, hogy a HVC a hatóság határozathozatalára vár, amelyet a Fővárosi Bíróság 8.K.35.902/2006/12 számú ítéletével írt elő a hatóságnak és a hatóság erre az ítéletre hivatkozva a mai napig nem hozott határozatot.
 10. Tény, hogy a Fővárosi Bíróságnál van a HVC -nek a felülvizsgálati kérelme, az elmúlt 15 év hatósági mulasztásainak felderítésére, figyelemmel a Fővárosi Bíróság 8.K.35.902/2006/12 számú ítéletében előírt határozathozatal elmaradásának kivizsgálására is.
 11. Tény, hogy a Fővárosi Bíróság előtt van a HVC-nek a felülvizsgálati kérelme a tenyésztési hatóság által jegyzett, és ugyanezen hatóság által közigazgatási eljárás mellőzésével elfogadott tenyésztési program alapján, megbízással folytatott, magyarvizslák származási igazolásai kiadásának törvényességi vizsgálatára. 

Úgy véljük, a HVC tenyésztési programja túléli az új 2013. évben kreált rendeletet is. És bízunk benne a HVC-is, ezért különösebben nem rettentünk meg a MEOESZ elnök úr által sejtetett hatósági vizsgálattól. Elnök úr már elfelejtette, hogy a MEOE vezetőjeként 2000.-től 2013.-ig több mint 10 éven keresztül a vonatkozó rendeletekkel ellentétesen állítatott ki származási igazolásokat az FCI-re történő hivatkozással, de ezt a HVC vonatkozásában még nem bizonyította, ezért a nyílt levélben sejtetett információ közreadása nem más mint olcsó hitelrontás. Ez igazán dícséretes dolog egy tagszervezete irányában. Annál is inkább, mert a HVC elnökeként már 15 évvel ezelőtt is a nemzetközi kinológiai életbe tagozódott szövetségi rendszer kialakítását támogattuk.

Kisbajcs, 2016.02.26.

 

Huszár Tibor elnök

Hungária Vizsla Club